Normen karategi en groet

'Het groeten'

JKA-Belgium (onze nationale JKA-familie) startte vorig jaar met de doelstelling om de uiterlijke kenmerken van onze JKA-karatestijl 'nieuw leven' in te blazen. Een eerste initiatief (vorig jaar) was 'een correcte Karategi', en dat was succesvol.

Voor 2010 ligt de focus op 'het groeten', dat een basisuiting is van onze stijl.

'Oss'

'Oss' (in het Vlaams uitgesproken als 'Oes') is een eenvoudige, maar zeer specifieke en duidelijke groet. Het betekent elkaar erkennen en waarderen als karateka, vooral als JKA-er. Voor een zwarte gordel is 'Oss' een 'natuurlijk' iets dat bijna deel uitmaakt van onze identiteit. Voor een kyu-graad (een leerling) is 'Oss' de uiting van zijn vrije keuze om deel te nemen aan deze karatestijl.

Dus ..., waar en wanneer we elkaar ontmoeten, groeten we 'Oss' :
 • als zwarte gordels elkaar ontmoeten,
 • wanneer een leerling een zwarte gordel ontmoet, of een Sempai of Sensei, als uiting van zijn respect,
 • wanneer een hogere gordel een leerling ontmoet, om zijn openheid van geest en zijn positieve ingesteldheid aan te tonen
Samengevat : wanneer JKA-ers elkaar ontmoeten.
Er is echter niet alleen de groet, er zijn verschillende situaties waar gegroet wordt, elk met een eigen procedure, en deze gaan we nu iets nader bekijken.

1. Begin en einde van de training

Eerste in de rij: hoogste gordel van eigen club
Sensei (de lesgever vooraan) initieert het knielen en opstaan
 • Eerste in de rij beveelt:
  • 'Seiretsu' (lijn u)
 • Sensei knielt
 • Eerste in de rij beveelt:
  • 'Seiza' (kniel)
  • 'Mokuso' ... 'Mokuso yame'
  • 'Shomen ni rei' (stille buiging)
  • 'Sensei ni rei' (buiging met 'oss')
  • 'Otagai ni rei' (buiging met 'oss')
 • Sensei staat op
 • Eerste in de rij beveelt:
  • 'Kiritsu' (sta recht)

2. Staande groet

Vanuit Hachiji Dachi (Yoi-stand)
 • Linkervoet, rechtervoet naar Musubi Dachi (voeten samen), palm van de handen op de dijen
 • Buiging, met inbegrip van het hoofd (met 'Oss')
 • Linkervoet, rechtervoet terug naar Hachiji Dachi

3. Rei-groet

Eerste leerling van elke rij zorgt voor correct oplijnen (eventueel met bevel 'Seiretsu' (lijn u))
 • Leerlingen staan in Shizentai
 • Lesgever beveelt de begroeting door 'otagai ni … rei'
 • Leerlingen voeren de 'staande groet' uit
 • Lesgever beveelt , indien nodig, het doorschuiven

4. Groet aan de lesgever

Leerling richt zich tot de lesgever met een 'staande groet'; na toelating vanwege de lesgever, stelt de leerling zijn vraag; na het antwoord bedankt de leerling met een 'staande groet'.

5. Vervoegen of verlaten van de training

 • Vervoegen
  • De leerling wacht bij de ingang in Seiza
  • De lesgever geeft, met een teken, toestemming tot het vervoegen van de training
  • De leerling groet (voorhoofd tot bij de grond) en vervoegt de training
 • Verlaten
  • Identiek aan 'groet aan de lesgever'

Het aanspreken van lesgevers, instructeurs en collega's

Senseď is de normale Japanse aanspreking voor een leraar, een instructeur. Wil men echter het meesterschap van iemand benoemen dan spreekt men van 'Shihan'. Reden waarom we van nu af aan spreken over Miyazaki-Shihan.
Gevolg hiervan is natuurlijk dat we binnen Hajime Heule ons taalgebruik enigszins moeten aanpassen.

Binnen de club:

 • Voor iedereen
  • De hoofdlesgevers van de club worden aangesproken met Sensei.
  • Elke andere zwarte gordel en of Kyu graad die les geeft tijdens een training wordt aangesproken met Sempai.
 • Voor kyu-graden
  • Worden tijdens het instructie-gebeuren, aangesproken met Sempai.
Buiten de training hoeft de aanspreking 'Sensei' of 'Sempai' niet gebruikt te worden.

Buiten de club:

Externe Karate-leraren die een mandaat hebben dat het clubniveau overstijgt, worden ook buiten de training aangesproken met Sensei.

Betreden en verlaten van de dojo (trainingszaal)

De dojo is de ruimte die ons toelaat onze karate te beoefenen; en als we die ruimte betreden dan veronderstelt dit van ons een speciale aandacht en inzet. Om ons hiervan bewust te maken groeten wij ('staande groet') bij het betreden van de dojo.
Bij het verlaten van de dojo doen wij hetzelfde om de dojo te bedanken voor de gelegenheid om ons te verbeteren in karate.

Laattijdig vervoegen van de training

Onderdeel van de Dojokun is de zelfcontrole of discipline. Dit betekent dat elkeen zijn uiterste best doet om op tijd te zijn voor de training (is ook een vorm van hoffelijkheid). Het kan echter altijd gebeuren dat men geen kans ziet om op tijd te zijn, en dus laattijdig is. Men past dan de groet-procedure van 'vervoegen van de training' toe.

Team Hajime Heule

Onze sponsors

Aanmelden enkel voor leden


Aanmelden