Wat is JKA karate

JKA- Karate (Japan Karate Association) behoort tot de Shotokan Stijl. Deze Karatestijl werd opgericht door Gichin Funakoshi in Tokyo in 1938. Sensei Funakoshi wordt beschouwd als de grondlegger van het moderne Karate. Hij introduceerde het Karate in Japan via een demonstratie aan het Keizerlijke hof. In 1924 werd Karate opgenomen als vast onderdeel in de lichamelijke opvoeding. "SHOTOKAN" is samengesteld uit "Shoto" en "Kan". "Shoto" betekent : "wind door de dennebomen" of "golven door de dennebomen" en "Kan" betekent "huis" (gebouw) of "Dojo" (oefenzaal). Gichin Funakoshi beoefende ook de dichtkunst en de Kaligrafie en ondertekende zijn verzen die hij schreef met een schuilnaam : Shoto. Bij de oprichting van de eerste Dojo in Tokyo werd Shotokan gebruikt, wat zoveel betekent als oefenzaal van de wuivende dennebomen.

Shotokan-Karate heeft als kenmerk krachtige rechtlijnige technieken met sterke diepe standen.
De specifieke stijleigenschappen zijn :
  • Meestal rechtlijnige verplaatsingen in ruime, diepe standen met als doel zoveel mogelijk afstand te overbruggen
  • krachtige technieken met een ruime voorwapening
  • kracht ondersteund door de ademhaling
JKA-Karate is een school binnen de Shotokan-stijl en is het meest verspreid. Deze school is ontstaan in de Takushoku universiteit in Tokyo Japan. 
Binnen JKA bestuderen we de drie oefenvormen :
  • Kihon : de technieken
  • Kata : de stijloefeningen
  • Kumite : het gevecht

JKA staat voor traditioneel : de nationale en internationale structuur garandeert een nauwe samenwerking met de Japanse moedervereniging : JKA-Japan.

JKA staat voor sterke tradities, zowel in techniek als in educatieve waarden. Deze waarden zijn terug te vinden in de Dojo-Kun (zie verder).

JKA staat voor vorming : naast een fysieke vervolmaking wordt bewust gestreeft naar de vervolmaking als mens.

JKA staat voor kameraadschap : alle karateka's voelen zich door de – soms zware – trainingen, de vele gemeenschappelijke activiteiten en de uniforme graduatie-eisen met elkaar verbonden en ervaren een familiegevoel.

JKA staat voor kwaliteit : de stijl wordt doorgegeven door speciaal daarvoor opgeleide instructeurs. De graden worden toegekend door gevormde en erkende examinatoren en de clubs trainen in erkende en goedgekeurde zalen.

Onze sponsors

Aanmelden enkel voor leden


Aanmelden